Skifte i ledelsen av familiebedriften Foss Fabrikker AS

23. mars 2018

Foss Fabrikker AS har besluttet å gjøre et skifte i ledelsen av familiebedriften. Tone Foss By (57), som overtok ledelsen av familiebedriften etter sin far i 1999 går over i ny rolle som arbeidende styreleder. Det vil fortsatt være et aktivt eierskap i familiebedriften som nå starter jobben med å finne en ny daglig leder.

feature-img1

Tone Foss By, Daglig leder Foss Fabrikker AS. Fotokredit: Jacob Johannes Buchard

Foss Fabrikker AS har besluttet å gjøre et skifte i ledelsen av familiebedriften. Tone Foss By (57), som overtok ledelsen av familiebedriften etter sin far i 1999 går over i ny rolle som arbeidende styreleder. Det vil fortsatt være et aktivt eierskap i familiebedriften som nå starter jobben med å finne en ny daglig leder. 

Foss Fabrikker AS ble etablert 1. desember 1968 av Johannes Foss som lyktes med å etablere produksjon og salg av baderomsmøbler i Norge. Foss Fabrikker AS omsetter i dag for nærmere 100 millioner og er direkteleverandør til et landsdekkende VVS-forhandlernettverk. Foss Bad er den mest kjente merkevaren på baderomsmøbler og den eneste merkevaren innenfor sitt marked som står for verdiskapning fra ide, utvikling, produksjon og montering til markedsføring og salg. I 1999 overtok Tone Foss By rollen som Daglig leder etter sin far Johannes Foss. Tones eldre bror Øystein Foss leder i dag produktutvikling og har vært aktiv i driften i 40 år. I 2009 ble det gjennomført et generasjonsskifte, hvor Johannes Foss gav alle sine eierandeler til sine fem barn. I 2017 ble det gjennomført en endring i eierstrukturen, hvor nå tre av fem i søskenflokken eier produsenten av baderomsmøbler Foss Fabrikker AS.

Ny rolle som arbeidende styreleder

Endringen i ledelsen som skjer nå vil ikke påvirke eierstrukturen. Familien er opptatt av å skape verdier i Norge og har offensive planer for Foss Fabrikker AS. Tone Foss By har selv fremmet ønske om å tre ut av den daglige driften og frigjøre mer tid til strategisk arbeid.

– Over flere år har mitt fokus vært å styrke lønnsomheten og den markedsstrategiske kompetansen i bedriften. Jeg kjenner meg trygg på at tiden nå er inne til å finne min erstatter som daglig leder. Så langt er det ikke aktuelt for 3. generasjon å overta driften. Det betyr at vi nå søker etter rette person som kommer til en bedrift med dyktige og endringsvillige medarbeidere, sier Tone Foss By som pendler mellom sitt hjem i Åfjord og Birkeland hvor fabrikken holder til.

Som arbeidende styreleder vil Tone fortsatt være aktivt involvert i bedriften og fronte den utad. Trygve Holtskog som i dag er styreleder, fortsetter som styremedlem når Tone Foss By overtar som leder av styret i løpet av høsten 2018.

Offensiv satsning

Gjennom snart 50 år har familien bygd opp et moderne produksjonsanlegg med høy grad av fleksibilitet som gir godt grunnlag for offensiv satsning i årene fremover.

– Selskapet har vært gjennom store endringer de seneste årene, med endret distribusjonsstrategi kombinert med økt fokus på merkevarebygging og kundeoppfølging. Tone har gjort en fantastisk jobb i nær 20 år som leder av bedriften. Tidspunktet for ansettelse av ny daglig leder er derfor fornuftig. Vekst og merkevarebygging er sterkt prioritert fremover. Jeg ser frem til et fortsatt spennende samarbeid i årene som kommer – sier Trygve Holtskog, styreleder for Foss Fabrikker AS.

——- 

Styresammensetning – Foss Fabrikker AS: 

Trygve Holtskog, Styreleder

Øystein Foss, Styremedlem og eier

Linda Bernander Silseth, Styremedlem

Kirsten Smiland Nilsen, Styremedlem og tillitsvalgt

For spørsmål ta kontakt med Daglig leder Tone Foss By på tlf. +47 37 28 10 00 / toneby@foss-bad.no